Please enable JS

Balcanic Innovation Certification Center

Ekspertit të Autorizuar EIK

Ekspertit të Autorizuar EIK

Eksperti i autorizuar për ndërkombëtarizimin e kompanive (EIK) është i vetmi person i kualifikuar në nivel kombëtar për të ndihmuar dhe këshilluar investitorët ndërkombëtarë...
Albanian Company Rating

Albanian Company Rating

Projekti “Albanian Company Rating” i certifikon profesionistët dhe kompanitë që promovojnë ndërkombëtarizimin në Shqipëri, një sistem trajnimi, certifikimi dhe kontrolli...

Ngarkim...